Balustráda 1111

hmotnost178kg

délka: 100cm

hmotnost25cm

hmotnost93cm

hmotnost19cm

 


Varianta A: výška 93cm (viz obrázek)

Varianta B: výška 103cm - se zvýšenou podnoží 11003230 - výška 22cm, délka do 200cm hmotnost bm = 180kg . (obrázek není k dispozici)

110011 balustr - výška 73cm
11001101 balustr schodišťový
- výška 93cm
11001102 balustr dutý
- výška 73cm
11001103 balustr schodišťový dutý
- výška 93cm

Varianta A :
110011 balustr - výška 73cm
110025 madlo - výška 8cm
- délka do 200cm
110032 podnož - výška 12cm
- délka do 200cm
110058 sloupek 18x18/73cm
běžný metr 5 ks , hmotnost = 178kg

110058 sloupek,
vhodný k balustrádě 1111
11005801 sloupek zvýšený,
vhodný k balustrádě 111101

11003204 podnož rohová 90°
11003205 podnož rohová 135°
11002504 madlo rohové 90°
11002505 madlo rohové 135°

balustráda 1111 v kombinaci
se schodišťovou balustrádou 111101,
sloupkem 11005801