Balustráda 1109

hmotnost157kg

délka: 100cm

hmotnost21cm

hmotnost93cm

hmotnost18cm

 


Varianta A: výška 93cm (viz foto)

Varianta B: výška 101cm se zvýšenou podnoží 11003530 - výška 21cm , hmotnost bm = 175kg .(viz foto)

110009 balustr - výška 73cm
11000901 balustr schodišťový
- výška 89cm
11000902 balustr dutý
- výška 73cm
11000903 balustr schodišťový dutý
- výška 89cm

Varianta A:
110009 balustr - výška 73cm
110027 madlo - výška 8cm
- délka do 200cm
110035 podnož - výška 12cm
- délka do 200cm
110051 sloupek 13,5x12,5/73cm
běžný metr 5,5ks, hmotnost bm =157kg

kombinace balustrády 1109,
se sloupkem 110059,
varianty: rohový, průběžný, koncový

Varianta B :
110009 balustr - výška 73cm
110027 madlo - výška 8cm
- délka do 200cm
11003530 podnož zvýšená
- výška 21cm
- délka do 200cm
110051 sloupek 13,5x12,5x73cm
běžný metr 5,5ks, hmotnost = 175kg

11003504 podnož rohová 90°
11003505 podnož rohová 135°
11002704 madlo rohové 90°
11002705 madlo rohové 135°

balustráda 1109,
v kombinaci se schodišťovou 110901